Jognyilatkozat

Jognyilatkozat

A www.falarculat.hu weblapon található tartalom (szövegek, képek) a Szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal a Jogtulajdonosok rendelkeznek.

Jelen weblap böngészésével a felhasználó automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a jogtulajdonosok szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információszerzésre használja fel.

A jogtulajdonos nem járul hozzá az itt közzétett tartalmak bármilyen egyéb célú (pl. üzleti célú)  felhasználásához, a tartalmak  és azoknak változatlan, vagy nagy mértékben (20%-tól nagyobb) hasonló módon történő átvételéhez, vagy felhasználásához (átdolgozás, másolás, terjesztés, tervezés).

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég, vagy magánszemély székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékesének is!

Amennyiben weblapunk szöveges tartalmát (bármilyen kép és/vagy szöveg) bizonyítottan azonos vagy hasonló formában észleljük, azért szavanként bruttó 18.000 Ft/nap+ÁFA kötbért számolunk fel. A szöveg hasonlóságot már 15%-os megegyezésnél bizonyítottnak tekintjük és a teljes szöveget kötbérezzük!

Képek felhasználása esetén képenként 25.000 Ft/nap kötbért számolunk fel. Ez a képek átdolgozására, módosítására valamint más hasonló termékek, technikák bemutatásához, illusztrálásához, népszerűsítéséhez, reklámozáshoz való felhasználásra is vonatkozik.

Amennyiben a felhasznált tartalmakat a felhasználó más számára teszi hozzáférhetővé, és abból haszonra/vagyoni előnyre tesz szert, úgy a felhasználó köteles az elért vagyoni előnyéből Jogtulajdonos számára négyzetméterenként 18.000 Ft+ÁFA/m2 kártérítést fizetni.

Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást!

Továbbá tájékoztatjuk a látogatókat, hogy a bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználóra hárítjuk!